Rejestracja uczestników

Century 21 Albania na Real Connect 2018

Century 21 Albania poprzez swój profesjonalizm i  wykorzystanie efektywnych narzędzi koncentruje się na rozwoju branży nieruchomości na rynku bałkańskim. W skład zespołu wchodzi 160 współpracowników z Albanii, Macedonii i Czarnogóry. Przebudowa Węzła Bałkańskiego jest niezbędna dla rozwoju rynku regionalnego. W rzeczywistości istnieje duże zainteresowanie zakupem nieruchomości, jednak z ...
Czytaj więcej

RESTAURA w Nowym Dworze Mazowieckim

Nowy Dwór Mazowiecki dostrzegł potencjał w zastosowaniu formuły PPP jako czynnika stymulującego rozwój miejski oraz realizację złożonych projektów inwestycyjnych sektora publicznego. Projekt „Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego RESTAURA” może przynieść wymierne dla każdej ze stron, zarówno inwestorów, jak samorządów i lokalnej społeczności.   
Czytaj więcej

The Resort Group na Real Connect 2018

Założona w 2007 roku, The Resort Group PLC (TRG) to spółka z centrum administracyjnym w Wielkiej Brytanii, centrum finansowym na Gibraltarze i biurami przedstawicielskimi w Belgii, Portugalii, Czechach, we Włoszech i od niedawna w Polsce. Grupa jest deweloperem luksusowych kompleksów wypoczynkowych i współpracuje ze światowymi operatorami hotelowymi i ...
Czytaj więcej

Kętrzyński Obszar Funkcjonalny dla inwestorów

Kętrzyński Obszar Funkcjonalny, działający od 2014 roku na terenie 6. gmin tworzących Związek „Barcja”- swoim zasięgiem obejmuje teren całego powiatu. Położony w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego, zajmuje obszar 1 213 kilometrów kwadratowych. Od północy graniczy z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Na ...
Czytaj więcej

Jelenia Góra ze Strefą Przemysłową

Każdemu inwestorowi miasto zapewnia profesjonalną obsługę podczas całego procesu, wsparcie poprzez przyspieszenie procedur administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji oraz program zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy „de minimis” dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy - podkreśla Marcin Zawiła -prezydent Miasta. 
Czytaj więcej

Podkarpacie ma duże szanse

Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego określa kierunki rozwoju całego Regionu do 2020 roku. Opiera się na 4 obszarach działań: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; Kapitał ludzki i społeczny; środowisko i energetyka oraz Sieć osadnicza.                                  ...
Czytaj więcej

Innowacyjne inwestycje Torunia

W Toruniu działa największe centrum Business Link w Polsce łączące przedsiębiorców z całego kraju. Miasto dysponuje ponad 80 ha działek przeznaczonych pod inwestycje.Toruń to doskonałe miejsce do rozwoju działalności, mające bogatą ofertę dla przedsiębiorców. Obecnie miasto dysponuje ponad 80 ha działek przeznaczonych pod inwestycje. ...
Czytaj więcej

AMW i inwestycje na targach RC 2018

Zgodnie z tegorocznymi planami Agencji mienia Wojskowego, przychody z gospodarki nieruchomościami ustalono łącznie na blisko 375, 8 mln złotych.W ostatnich latach AMW zmieniła swoją politykę związaną z  gospodarką nieruchomościami i większy akcent położyła na najem i dzierżawę, ale znaczący udział w zeszłorocznym wyniku Agencji ...
Czytaj więcej

Rok 2018 - czas na Białystok!

Białystok to największe miasto północno-wschodniej Polski- stolica województwa podlaskiego, z 300 tys. mieszkańców. Atutem Białegostoku jest położenie na strategicznym szlaku komunikacyjnym o znaczeniu transgranicznym, tworzącym „most” łączący rynki wschodnie i zachodnie. Przebiega tu również droga krajowa Nr 19, która ...
Czytaj więcej

Gorzów Wielkopolski z ofertą inwestycyjną na RC 2018

Atrybuty Gorzowa to nie tylko dobre położenie w stosunku do głównych szlaków komunikacyjnych (droga ekspresowa S3 oraz autostrada A2), ale także możliwość działania w ramach Kostrzyńsko–Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Niskie koszty produkcji oraz relatywnie niskie koszty nieruchomości to tylko niektóre czynniki zachęcające do inwestowania. ...
Czytaj więcej

Kraków Nowa Huta Przyszłości na targach Real Connect

„Kra­ków - Nowa Huta Przy­szło­ści” to Program  rozwoju wschodniej części miasta, który ma poprawić atrakcyjność Nowej Huty przede wszyst­kim dla in­we­sto­rów, spo­łecz­no­ści lokalnej i ca­łe­go Re­gio­nu. Dla realizacji tych celów w li­sto­pa­dzie 2014 r. przez Gminę Miej­ską Kra­ków oraz Wo­je­wódz­two Ma­ło­pol­skie została powołana spółka o tej samej nazwie. Najważniejszym  za­da­niem Spół­ki jest po­dej­mo­wa­nie sku­tecz­nych dzia­łań ...
Czytaj więcej
Masz pytania? Napisz do nas
Zamów newsletter