Rejestracja uczestników

Powiat Tomaszowski

Powiat tomaszowski położony jest we wschodniej części województwa łódzkiego. Jest to powiat korzystnie położony geograficznie,  bardzo dobrze  skomunikowany.  Blisko położone są stolica regionu- Łódź oraz stolica Polski-Warszawa. Powiat składa się z następujących gmin:  gmina wiejska Tomaszów Mazowiecki, Będków, Budziszewice, Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rokiciny, Rzeczyca, Ujazd i Żelechlinek oraz miasto Tomaszów Mazowiecki.

Specjalizacja gospodarcza powiatu tomaszowskiego opiera się na sześciu podstawowych filarach, którymi są: przemysł ceramiczno-budowlany, wydobywanie surowców skalnych, przemysł drzewny i meblarski oraz papierniczy, przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł chemiczny oraz elektromaszynowy. Silny wizerunek gospodarczy opiera się głównie na dynamicznie rozwijającej się branży ceramiczno-budowlanej oraz na przetwórstwie rolno-spożywczym o potencjale konsolidacji i budowy klastra. Uzupełnieniem głównego profilu gospodarczego powiatu tomaszowskiego są: przemysł włókienniczy i odzieżowy, przemysł metalowy i budownictwo. Ważnym gospodarczym filarem jest także turystyka.

Powiat realizuje szereg inwestycji w celu poprawy jakości życia mieszkańców, poprawy infrastruktury drogowej oraz infrastruktury społecznej. Projekty realizowane w perspektywie finansowania 2014-2020. 

Atuty Powiatu Tomaszowskiego;
  • umiejscowienie powiatu tomaszowskiego w pobliżu dróg o dużym znaczeniu krajowym oraz regionalnym;
  • bogactwo środowiska przyrodniczego będące podstawą do rozwoju turystyki oraz rekreacji;
  • walory krajobrazowe (doliny, lasy, zbiorniki wodne, rzeki);
  • złoża surowców naturalnych, które dają podstawy do rozwoju przemysłu (ze szczególnym uwzględnieniem branży ceramiczno-budowlanej oraz produkcji szkła);
  • około 20 terenów inwestycyjnych;
  • powstający kompleksowy system obsługi inwestora w ścisłej współpracy pomiędzy j.s.t. powiatu, gmin powiatu oraz miasta Tomaszów Mazowiecki;
  • dobrze rozwinięte szkolnictwo ponadgimnazjalne, dopasowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, aktywne szkoły ponadgimnazjalne realizujące wartościowe projekty unijne oraz międzynarodowe.
Powiat Tomaszowski
Ul. św. Antoniego 41
97-200 Tomaszów Mazowiecki 
Tel. +48 44 724 21 27 Fax +48 44 724 29 15
e-mail: starostwo@powiat-tomaszowski.pl 
www.powiat-tomaszowski.plMasz pytania? Napisz do nas
Wyszukaj hotel
Booking.com
Zamów newsletter