Rejestracja uczestników

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) powstał 1 września 2017 roku na mocy ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 623). W tym też terminie przestały istnieć dwie agencje rolne: Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych, których zadania przejął w znacznej części KOWR.     

Do zadań KOWR należy między innymi restrukturyzacja oraz prywatyzacja mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze oraz obrót nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanymi na cele rolne.

Oferta nieruchomości znajduje się na stronie KOWR.
Masz pytania? Napisz do nas
Wyszukaj hotel
Booking.com
Zamów newsletter