Rejestracja uczestników

Miasto Białystok

Białystok to największe miasto północno-wschodniej Polski- stolica województwa podlaskiego, z 300 tys. mieszkańców. Atutem Białegostoku jest położenie na strategicznym szlaku komunikacyjnym o znaczeniu transgranicznym, tworzącym „most” łączący rynki wschodnie i zachodnie. Przebiega tu również droga krajowa Nr 19, która w przyszłości ma połączyć północ z południem Europy międzynarodową trasą Via Carpatia.

W 2018 roku planowane jest zakończenie wielu kluczowych projektów inwestycyjnych i drogowych, istotnych do stymulowania rozwoju lokalnej gospodarki. Zrealizowana zostanie w całości budowa ekspresowej drogi krajowej S8 łączącej Białystok z Warszawą. Oczekiwaną przez przedsiębiorców inwestycją jest budowa pasa startowego na lotnisku Krywlany w Białymstoku, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie terenów inwestycyjnych objętych Podstrefą Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W Białymstoku powstanie m.in. Trasa Niepodległości, która stanowi fragment wewnętrznej obwodnicy miejskiej łączącej się z siecią dróg krajowych i TEN-T.  

Miasto Białystok posiada obecnie w swojej ofercie około 60 ha uzbrojonych terenów, które zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod działalność produkcyjną i usługową. Tereny Podstrefy Białystok SSSE zlokalizowane są w południowo-wschodniej części miasta w tzw „Dzielnicy Nauki i Przemysłu”, gdzie w bliskim sąsiedztwie znajdują się trzy największe uczelnie publiczne: Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Białostocka i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. Tutaj powstał m.in. znany na arenie międzynarodowej robot edukacyjny Photon, który pomaga dzieciom odkrywać nowe technologie i stawiać pierwsze kroki w świecie programowania.

Miasto Białystok stawia na tworzenie klimatu sprzyjającego przedsiębiorczości, poprzez rozbudowę zaplecza naukowo – badawczego, a przede wszystkim podejmowania szeregu działań ukierunkowanych na przygotowanie i w konsekwencji dostępność wykwalifikowanych kadr, funkcjonującym i przyszłym inwestorom. Stan i poziom infrastruktury technicznej, efektywny system komunikacyjny, bogata oferta kulturalna i sportowa stanowi o wysokiej jakości życia w Białymstoku. Zapraszamy!

Zapraszamy do odkrycia potencjału Białegostoku. Do zobaczenia na naszym stoisku podczas Targów Nieruchomości i Inwestycji Real Connect 2018.
Masz pytania? Napisz do nas
Wyszukaj hotel
Booking.com
Zamów newsletter