Rejestracja uczestników

Agencja Mienia Wojskowego

Agencja Mienia Wojskowego jest agencją wykonawczą nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Misją AMW jest wspieranie Sił Zbrojnych RP, dbanie o zakwaterowanie żołnierzy, sprzedaż nieruchomości, uzbrojenia i sprzętu.

AMW realizuje zadania własne oraz zlecone. Do najważniejszych zadań własnych należą między innymi:
  • gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa powierzonym i użyczonym Agencji,
  • obrót mieniem (sprzedaż lokali mieszkalnych, innych nieruchomości oraz infrastruktury),
  • przejmowanie i nabywanie mienia,
  • dokonywanie remontów budynków lokali mieszkalnych i użytkowych oraz internatów, a także związanej z nimi infrastruktury,
  • budowanie domów mieszkalnych.
Oferta nieruchomości ARP dostępna jest na stronie Agencji.


Masz pytania? Napisz do nas
Wyszukaj hotel
Booking.com
Zamów newsletter