Rejestracja uczestników

Tomasz Ożdziński, Associate Partner, Doradca Podatkowy, Grupa Rynku Nieruchomości EY

Tomasz Ożdziński kieruje w EY w Polsce i regionie CSE Zespołem Podatkowym Grupy Rynku 

Nieruchomości. Od 1997 roku świadczy wyspecjalizowane usługi doradztwa podatkowego. 

Był odpowiedzialny za liczne projekty wymagające umiejętności interpersonalnych oraz 

kompleksowej wiedzy podatkowej i prawnej w odniesieniu do inwestycji, projektów 

deweloperskich, a także fuzji, przejęć i przekształceń struktur prawnych oraz obsługi klientów 

z różnych sektorów.


Magister Zarządzania i Marketingu o specjalizacji Finanse Przedsiębiorstw na Uniwersytecie 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1997). Tomasz ukończył również Studia Podyplomowe w 

zakresie nieruchomości w Solvay Brussels School of Economics & Management na Université 

Libre de Bruxelles (2013). Jest licencjonowanym doradcą podatkowym i członkiem Krajowej 

Izby Doradców Podatkowych w Polsce (od 2004 roku). Autor wielu publikacji w prasie 

branżowej i juror w prestiżowych konkursach branży nieruchomości.


Karierę rozpoczął w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. W 1997 roku podjął pracę w PwC, 

gdzie dołączył do zespołu Usług Finansowych, później przeniósł się do M&A, a finalnie do 

zespołu Doradztwa dla Sektora Nieruchomości, którym kierował przez wiele lat.  Przed 

zasileniem szeregów EY był również Partnerem odpowiedzialnym za warszawski zespół 

podatkowy TPA Horwath i szefem zespołu podatkowego w kancelarii prawnej Garrigues 

Polska.

Masz pytania? Napisz do nas
Wyszukaj hotel
Booking.com
Zamów newsletter