Rejestracja uczestników

Dariusz Stasik, prezes zarządu, W.P.I.P.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Organizacji i Zarządzania oraz ICAN Institute w Warszawie, gdzie przystąpił do programu ManagementTM, wspieranego zasobami wiedzy i narzędziami Harvard Business Review Polska. Członek Rady Programowej Smart City Forum, Członek Zarządu PLGBC - Polskiego Oddziału WGBC (World Green Building Council) oraz FBN (Family Business Network) - Polskiego Oddziału Światowej Organizacji FBN. W 1997 roku rozpoczął pracę w rodzinnej firmie projektowo-budowlanej W.P.I.P., jako dyrektor i współwłaściciel. Od stycznia 2016 r. jest jej prezesem i właścicielem. Inicjator rozwoju idei zrównoważonego budownictwa w W.P.I.P., która obecnie jest podstawą strategii biznesowej firmy. W rezultacie powstał pierwszy zeroenergetyczny budynek produkcyjno – biurowy w Polsce, certyfikowany w systemie LEED na poziomie Platinum. Showroom pod nazwą Smart Building Center jest jednocześnie główną siedzibą W.P.I.P w Jasinie. Zarządza firmą w oparciu o wartości firmy rodzinnej, nastawionej na ciągłe wdrażanie innowacji w budownictwie, głównie w obszarach zielonych i inteligentnych budynków, certyfikacji LEED, wellbeing oraz BMS (systemów zarządzania budynkami), pod hasłem „buildings make you better”.Główny zakres działalności firmy to generalne wykonawstwo zakładów przemysłowych, wielofunkcyjnych budynków biurowych i użyteczności publicznej, w tym inteligentnych wielopoziomowych parkingów. Pracodawca roku 2016 oraz 2017 według AON HEWITT. Autor bloga dariuszstasik.com związanego z pasją, jaką od lat jest Smart City.
Masz pytania? Napisz do nas
Wyszukaj hotel
Booking.com
Zamów newsletter