Rejestracja uczestników

Podkarpacie ma duże szanse

Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego określa kierunki rozwoju całego Regionu do 2020 roku. Opiera się na 4 obszarach działań: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; Kapitał ludzki i społeczny; środowisko i energetyka oraz Sieć osadnicza.                                                                                  

– Chcemy iść w kierunku wzmocnienia naszych mocnych stron, naszych potencjałów, które stanowią podstawę do budowy przewag konkurencyjnych w różnych obszarach aktywności województwa, jak na przykład w zakresie przemysłu lotniczego, rolno-spożywczego, informatycznego czy turystyki – mówi dyr. Jerzy Rodzeń, dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Przestrzennego. 

Głównym celem Strategii jest zatrzymanie dysproporcji rozwojowych między Podkarpaciem a bogatszymi regionami, wzrost PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca i zmiany pozycji województwa na liście rankingowej z punktu widzenia poziomu społeczno-gospodarczego rozwoju. 


Masz pytania? Napisz do nas
Wyszukaj hotel
Booking.com
Zamów newsletter