Rejestracja uczestników

AMW i inwestycje na targach RC 2018

Zgodnie z tegorocznymi planami Agencji mienia Wojskowego, przychody z gospodarki nieruchomościami ustalono łącznie na blisko 375, 8 mln złotych.

W ostatnich latach AMW zmieniła swoją politykę związaną z  gospodarką nieruchomościami i większy akcent położyła na najem i dzierżawę, ale znaczący udział w zeszłorocznym wyniku Agencji miała sprzedaż gruntów, zabudowań i lokali mieszkalnych (369 mln zł).       

Największym zainteresowaniem cieszyły się tereny, które można przeznaczyć pod realizację inwestycji mieszkaniowych czy budownictwo usługowe. 

Rekordową transakcją była finalizacja sprzedaży działek pod zabudowę usługowo-biurową i mieszkaniową przy ul. Rakowickiej w Krakowie, za które deweloper zaoferował aż 38,400 mln złotych.

Wyzwaniem dla AMW na lata następne będzie sprawniejsze realizowanie zadań inwestycyjnych - wykonywanie robót budowlanych - na rzecz Sił Zbrojnych RP.  

Masz pytania? Napisz do nas
Wyszukaj hotel
Booking.com
Zamów newsletter