Rejestracja uczestników

RESTAURA w Nowym Dworze Mazowieckim

Nowy Dwór Mazowiecki dostrzegł potencjał w zastosowaniu formuły PPP jako czynnika stymulującego rozwój miejski oraz realizację złożonych projektów inwestycyjnych sektora publicznego. Projekt „Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego RESTAURA” może przynieść wymierne dla każdej ze stron, zarówno inwestorów, jak samorządów i lokalnej społeczności.   

Projekt finansowany ze środków EFRR w ramach Programu Interreg Europa Środkowa, promuje PPP w rewitalizacji budynków oraz obszarów o dużej wartości historycznej i kulturowej. Miasto chce odnowić Plac Solny znajdujący się w centrum miasta, wraz z terenem zlokalizowanym bezpośrednio przy lewym brzegu rzeki Narwi. Łączna powierzchnia gruntów  objętych programem wynosi ok. 26,5 ha, a jego struktura własnościowa jest zróżnicowana. 

Dzięki inwestycji rewitalizacyjnej powstanie spójnie zagospodarowana przestrzeń, łącząca w sobie funkcje społeczne, mieszkaniowe, turystyczno-kulturowe, rekreacyjne i gospodarcze - atrakcyjna także dla przedsiębiorców, którzy zyskają nowe możliwości do rozwoju biznesu dzięki zmianie funkcji obszaru. 

Obecnie niezagospodarowany obszar ma ulec kompleksowej transformacji, gdzie wytyczony zostanie przebieg nowych ulic wraz z kwartałami zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej. Uzupełnieniem koncepcji będzie projekt obszarów zieleni miejskiej, a także obiektów użyteczności publicznej. 

Masz pytania? Napisz do nas
Wyszukaj hotel
Booking.com
Zamów newsletter